Menü Übersicht


Kochprogramme Onepot® SF-1705
Aufwärmen (29)
MenüAufwährmen
Standard Zubereitungs-zeit (min)20
Bereich Zubereitungs-zeit (min)10 - 60
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)115
Babynahrung (16)
MenüBabynahrung
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)30 - 240
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)97
Braten (26)
MenüBraten
Standard Zubereitungs-zeit (min)30
Bereich Zubereitungs-zeit (min)10 - 60
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)140 oder 100-180 in 10°C-Schritten
Brot backen (24)
MenüBrot backen
Standard Zubereitungs-zeit (min)180
Bereich Zubereitungs-zeit (min)1. Stufe: 30 - 150,
2. Stufe: 30 - 120
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)1. Schritt: 35,
2. Schritt: 135
Dampfgaren (3)
MenüDampfgaren
Standard Zubereitungs-zeit (min)5
Bereich Zubereitungs-zeit (min)5 - 60
Zeitschritte (min)1
VerzögerungJa
Temperatur (°C)100
Eintopf (4)
MenüEintopf
Standard Zubereitungs-zeit (min)120
Bereich Zubereitungs-zeit (min)30 - 480
Zeitschritte (min)30
VerzögerungJa
Temperatur (°C)95
Fleisch (20)
MenüFleisch
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)30 - 240
Zeitschritte (min)10
VerzögerungJa
Temperatur (°C)98
Frittieren (27)
MenüFrittieren
Standard Zubereitungs-zeit (min)20
Bereich Zubereitungs-zeit (min)5 - 60
Zeitschritte (min)1
VerzögerungJa
Temperatur (°C)160 oder 140 - 180 in 10°C-Schritten
Grillen (28)
MenüGrill
Standard Zubereitungs-zeit (min)30
Bereich Zubereitungs-zeit (min)10 - 150
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)145
Haferbrei (6)
MenüHaferbrei
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)60 - 240
Zeitschritte (min)10
VerzögerungJa
Temperatur (°C)98
Haferflocken (7)
MenüHaferflocken
Standard Zubereitungs-zeit (min)5
Bereich Zubereitungs-zeit (min)5 - 60
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)97
Hefeteig gären (25)
MenüHefeteig
Standard Zubereitungs-zeit (min)30
Bereich Zubereitungs-zeit (min)15 - 60
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)35
Joghurt (11)
MenüJoughurt
Standard Zubereitungs-zeit (min)480
Bereich Zubereitungs-zeit (min)240 - 720
Zeitschritte (min)30
VerzögerungJa
Temperatur (°C)39
Käse (12)
MenüKäse machen
Standard Zubereitungs-zeit (min)20
Bereich Zubereitungs-zeit (min)10 - 600
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)1 - 4 Std: 95,
4 - 10 Std:35
Klöße (21)
MenüKnödel
Standard Zubereitungs-zeit (min)15
Bereich Zubereitungs-zeit (min)8 - 50
Zeitschritte (min)1
VerzögerungJa
Temperatur (°C)100
Kuchen (13)
MenüKuchen backen
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)30 - 210
Zeitschritte (min)10
VerzögerungJa
Temperatur (°C)135
Marmelade (17)
MenüMarmelade
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)30 - 240
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)108
Milch aufkochen (15)
MenüMilch aufkochen
Standard Zubereitungs-zeit (min)10
Bereich Zubereitungs-zeit (min)10 - 120
Zeitschritte (min)1
VerzögerungJa
Temperatur (°C)97
Milchbrei (5)
MenüMilchbrei
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)10 - 90
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)96
Multifunktion (30)
MenüMultifunktion
Standard Zubereitungs-zeit (min)5
Bereich Zubereitungs-zeit (min)5 - 720
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)120 oder 35 - 180 in 5°C-Schritten von 35 - 110 und in 10°C Schritten von 110 - 180
Pasta (19)
MenüPasta
Standard Zubereitungs-zeit (min)8
Bereich Zubereitungs-zeit (min)8 - 20
Zeitschritte (min)1
VerzögerungJa
Temperatur (°C)100
Pilau (1)
MenüPilau
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)20 - 120
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)135
Pizza (14)
MenüPizza backen
Standard Zubereitungs-zeit (min)20
Bereich Zubereitungs-zeit (min)20 - 60
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)140 oder 120-160 in 5°C-Schritten
Reinigen (23)
MenüReinigung
Standard Zubereitungs-zeit (min)20
Bereich Zubereitungs-zeit (min)5 - 60
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)75
Reis (2)
MenüReis kochen
Standard Zubereitungs-zeit (min)40
Bereich Zubereitungs-zeit (min)20 - 120
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)128
Schnelle Suppe (10)
MenüSchnelle Suppe
Standard Zubereitungs-zeit (min)50
Bereich Zubereitungs-zeit (min)40 - 120
Zeitschritte (min)5
VerzögerungJa
Temperatur (°C)99
Schonende Zubereitung - Slow Cooking (8)
MenüSlow Cooking
Standard Zubereitungs-zeit (min)300
Bereich Zubereitungs-zeit (min)60 - 480
Zeitschritte (min)10
VerzögerungJa
Temperatur (°C)1 Std: 45,
2 Std: 65,
3 Std: 85,
ab 4 Std: 95
Sterilisieren (22)
MenüSterilisation
Standard Zubereitungs-zeit (min)15
Bereich Zubereitungs-zeit (min)5 - 30
Zeitschritte (min)1
VerzögerungJa
Temperatur (°C)100
Suppe (9)
MenüSuppe
Standard Zubereitungs-zeit (min)60
Bereich Zubereitungs-zeit (min)60 - 240
Zeitschritte (min)10
VerzögerungJa
Temperatur (°C)98
Wein (18)
MenüWein erwärmen
Standard Zubereitungs-zeit (min)720
Bereich Zubereitungs-zeit (min)360 - 720
Zeitschritte (min)60
VerzögerungJa
Temperatur (°C)55